OTP Banka

OTP Banka - Hrvatska banka

  • Banka

OTP BANKA HRVATSKA d.d.

OTP Banka
Domovinskog rata 3, 23000 Zadar
Telefon 062/201-602, telefaks 023/201-859
VBB 2407000
MB: 3141721
Žiro račun: 2407000
Swift: OTPV HR 2X
http://www.otpbanka.hr

Uprava OTP banke

Damir Odak – predsjednik, Zorislav Vidović, Balazs Pal Bekeffy

Nadzorni odbor OTP banke

Antal Gyorgy Kovacs – predsjednik, Gabor Czikora, Laszlo Kecskés, Gabor Kovacz, Balazs Fekete

Dioničari i udio u temeljnom kapitalu (%)

1. OTP Bank RT 100,00

Revizor

Deloitte d.o.o., Zagreb

Bilanca stanja

Datum stanja: 31. XII. 2008., u tisućama kuna
UKUPNO IMOVINA 12.873.970
UKUPNO OBVEZE I KAPITAL 12.873.970
UKUPNO KLASIČNE IZVANBILANČNE STAVKE 1.228.637
UKUPNO UGOVORENA VRIJEDNOST DERIVATNIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA 228.295
Dobit/gubitak tekuće godine 148.548
STOPA ADEKVATNOSTI KAPITALA 12,28%

OTP banka Hrvatska dioničko društvo zajedno s podređenim društvima koja čine OTP banka grupu, postala je značajan čimbenik na bankarskom tržištu i tržištu kapitala Hrvatske. Spomenuto postignuće je ostvareno u uvjetima rastuće konkurencije u kojima potreba za kvalitetnom uslugom predstavlja trajni izazov za Upravu i radnike Banke.
Pola godine od dolaska novog većinskog vlasnika, OTP banke, najveće mađarske banke, Nova banka mijenja ime u OTP banka. Nova banka nastala je 2002. godine spajanjem tri regionalne banke - Dalmatinske, Istarske, i Sisačke banke te pripajanjem Dubrovačke banke u listopadu 2004. godine. Time je završen proces pravnog i operativnog spajanja, jedan od najsloženijih i najzahtjevnijih koji su se ikada odigrali na hrvatskom bankarskom tržištu, te je stvorena stabilna i profitabilna bankarska institucija. Od svog nastanka banka se uspješno prilagođavala dinamičnim promjenama na tržištu, ostvarujući sve zapaženije poslovne rezultate i jačajući svoju poziciju. U ožujku 2005. godine većinski vlasnik banke postaje OTP banka, najsnažnija mađarska banka koja uz Mađarsku, posluje u Bugarskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Rumunjskoj, Rusiji, Slovačkoj, Srbiji i Ukrajini.

Banka OTP Banka 13.9.2020

OTP Banka